HOOGVLIET

Hans Elemans kreeg massaal eerbetoon en lintje

Een schip vaart een vaste koers zolang de stuurman weet welke koest hij moet varen. Elf jaar wist Hans Elemans het schip dat Hoogvliet heet op vaste koers te houden. Vermoeidheid, tegenwind en veel klippen maakten het soms heel moeilijk voor hem, maar het schip laveerde steeds weer tussen de obstakels door.
Maar zoals hij reeds tijdens de nieuwjaarsrede aangaf, Hans stopte met het besturen van 'zijn schip' Hoewel het zonnetje is geschoten en de sextant inmiddels de juiste peiling heeft geregistreerd en de koers is uitgezet, zal het voor Hoogvliet nog een hele toer worden de koers vast de houden. Gelukkig heeft Hans in de vorm van Kees van Pelt een goede vervanger aan het roer gekregen, maar deze zal even moeten wennen aan de nukken van het schip.

Hoe dan ook het afscheid van Hans ging zeker niet ongemerkt voorbij, en zo hoort het. Een bomvol MFC Boomgaardshoek was tijdelijk het episch centrum van Hoogvliet afgelopen vrijdag. Burgers, politici, directeuren maar ook gewoon belangstellenden uit Hoogvliet en de regio waren naar het sportcomplex gekomen om Hans de hand te drukken.

Hans en Toos, zijn levensgezellin, werden overstelpt met cadeaus vanuit alle lagen van de bevolking als dank voor zijn lange bestuurlijke periode. De muziek daalde rijkelijk neer over de hoofden van de gasten en het uurtje met de vele sprekers, dat met talloze superlatieven werd gevuld, maakten van het eerste deel van het feest meteen als iets waardevols.
Dat Hans ook nog geridderd zou worden was wel te vermoeden maar niet te voorzien geweest. Hij was dan ook zichtbaar blij met deze onderscheiding.
Dit grootse feest, dat hem door de deelgemeente was aangeboden, omvatte talrijke elementen en mag zeker gezien worden als een passende beloning voor een man die jaren het gezicht van Hoogvliet is geweest.
Tijdens de raadsvergadering de donderdag avond ervoor, werd officieel het nieuwe dagelijks bestuur geïnstalleerd, waarbij Hans voorzitter af werd.
Het nieuwe dagelijks bestuur bestaat nu uit Kees van Pelt, voorzitter (IBP), Jacqueline Cornelissen (IBP) en Arnold van der Heijde (CDA). Zij wensten net als alle andere aanwezigen Hans en Toos het allerbeste en vooral een behouden vaart in hun nieuwe leven. Wij, de redactie van Hoogvliet Digitaal en Weekblad Hoogvliet doen daar graag een schepje bovenop, Hans en Toos, bedankt en hou koers!

Jan Koopmans.
STICHTING HOOGVLIET DIGITAAL