HOOGVLIET

Nieuwe raadsleden leggen eed af

Koninklijke onderscheiding bij afscheid oude raad

Het was zeker geen gewone bijeenkomst vorige week donderdag 14 maart in de deelgemeente secretarie aan de Middenbaan Noord.
De oude deelgemeenteraad was bijeen gekomen in de raadszaal om hun laatste vergadering bij te wonen en van een aantal mensen afscheid te nemen, maar ook om nieuwe leden te verwelkomen.
Vanaf een bomvolle publieke tribune werd belangstellend geluisterd naar wat deelraadsvoorzitter Hans Elemans in zijn laatste uur als 'Hoogvliets oudste' te vertellen had. Na het doorlopen van een aantal agendapunten, die overwegend met grote snelheid werden aangenomen en waarbij geen noemenswaardige hindernissen waren te nemen. Behoudens wat vragen betreffende de sloop die mogelijk geen gelijke tred houdt met de nieuwbouw, door Luis Plas van de PVDA, werden door Hans Elemans woorden van dank gericht aan de scheidende leden. De bloemen vulden steeds meer het care waaraan de raadsleden plaats hadden genomen, en even leek het op een informele bijeenkomst, wat het echter zeker niet was.
Koninklijke onderscheiding

Ook kreeg deze avond nog een verrassend tintje door een onverwachte gebeurtenis voor een van de scheidende leden. Wim Moré, die na 17 jaar afscheid nam van de raad, werd verrast met een koninklijke onderscheiding.

Hij mag zich nu trots ridder in de orde van Oranje Nassau noemen. De bescheiden werden hem uitgereikt door Elemans die het hem van harte gunde en hartelijk toesprak. Zes coryfeeën namen afscheid, Ellen Hoenderop- Polderdijk (IBP), Flip Spoor (VVD),

Hans Elemans (IBP), Kees Nelisse (IBP), Wim Moré (IBP) en Yvonne v.d. Bergh- Bekker (PVDA). Waarbij het mogelijk is dat Ellen alsnog terugkeert in de raad. Naar alle waarschijnlijkheid zal Hans Elemans zijn zetel, die hij met veel voorkeurstemmen had veroverd, niet gaan bezetten zodat deze zal doorschuiven naar de volgende op de lijst.
Nieuwe raad
Nadat de laatste raadsvergadering was afgesloten was het tijd geworden de nieuwe raadsleden, voor te stellen aan de aanwezigen. Voor velen is het niet nieuw omdat zij reeds in de vorige periode al zitting namen in de raad.
Een van de nieuwelingen is Ramon Ramsodit van de PVDA die pas kort geleden kandidaat was gesteld. Het grote aantal voorkeurstemmen bracht hem op de vierde plaats, hetgeen een mooie prestatie is voor deze kersverse politicus. Ramon, die tevens voorzitter is van de stichting Satia Dharma in Hoogvliet, doet tevens afstand van het recht op subsidie voor deze stichting. Ramon: 'Ik vind dat je als raadslid niet te maken mag krijgen met beslissingen over subsidies die ten voordele zijn van een stichting waarvan ik voorzitter ben, vandaar mijn beslissing om voortaan af te zien van een subsidie aanvraag bij de deelgemeente, ik probeer met eigen middelen Satia Dharma zoveel mogelijk te steunen.'
Een tweede opvallende nieuweling is Roel van der Sluijs, van de Stichting Vrienden van Hoogvliet, hij zal een van de elf zetels van het IBP gaan bezetten.

De leden van de raad.

De vier zetels van de PVDA zullen worden bezet door Lijstrekker Anja Zevenbergen, Kees Verheij, Louis Plas en voornoemde Ramon Ramsodit. Voor de VVD ligt de zaak wat eenvoudiger, Flip Spoor die reeds voor de verkiezingen had aangekondigd om te gaan stoppen, liet mede gedwongen door het wegvallen van een zetel, de eer aan René van de Graaf die vanaf nu één zetel voor de VVD zal bemannen. Het CDA had een zetel gewonnen en dit pluche bestemd voor Arnold van der Heijde (lijsttrekker), Marianne van der Ham-Sonnenschein en Paul de Groot.
De IBP vleugel weegt in het Hoogvlietse behoorlijk zwaar met maar liefst elf zetels, hiermee bleven ze gelijk met de vorige verkiezingen. De elf namen, waarvan velen reeds hun sporen in de politiek hebben verdiend, zijn Jacqueline Cornelissen-Hoogland, Kees van Pelt, Hans van Helden, Maikel Pierau, Kees Nelisse, Gert de Raadt, Roel van der Sluijs, Janny Heijn- Oostdijk, Ferdie Buitenman, Edwin Smid en Hans Elemans, waarvan deze laatste dus vermoedelijk zijn zetel zal weigeren waardoor de volgende op de lijst, Marijke van Helden- Oostdijk deze kan bezetten.
Bij de installatie van de nieuwe raadsleden, die met het nieuwe duale bestel aan de slag moeten, werd de eed afgenomen door Hans Elemans onder het waakzaam oog van de griffier.

Dualisme is een voorstel geweest van de commissie Elzinga. Om de positie van de plaatselijke politiek te verstevigen wil het kabinet, in navolging van de commissie Elzinga, raad en bestuur ontvlechten.

Feestelijk tintje.

Na een voorstellingsronde nam Elemans in optocht iedereen mee naar de afdeling burgerzaken alwaar een feestelijke taart met het logo van Hoogvliet Vernieuwt in parten werd verdeeld. Bij een hapje en een drankje konden de nieuwe raadsleden kennis maken met elkaar en met de belangstellenden die naar de secretarie waren gekomen. Wie het nieuwe dagelijks bestuur zal gaan vormen, en uit welke eventuele coalitie, is pas medio april duidelijk, tot zolang zal het huidige bestuur de honneurs waarnemen.


STICHTING HOOGVLIET DIGITAAL