Elemans laat leren van Hoogvliet
(foto's)

Oud deelraadsvoorzitter Hans Elemans kreeg twee jaar geleden bij zijn afscheid de aanbieding van de deelgemeente om een boek te maken over zijn beleving als Hoogvliets 'burgervader'.
Elemans nam de handschoen op en vorige week donderdag 9 september presenteerde hij het resultaat in de grote zaal van het Informatiecentrum aan 't Sprong. Hans Elemans schreef samen met schrijver Herman Moscoviter het boek 'Leren van Hoogvliet'. Dat de populariteit van Elemans nog steeds groot is bleek wel uit het grote aantal belangstellenden tijdens deze bijeenkomst, de zaal was meer dan bomvol en ook buiten voor de deur vertoefden nog mensen die even een fris luchtje schepten met een sigaretje. Hans Elemans had voor deze gelegenheid een aantal van zijn (politieke) vrienden uitgenodigd, waaronder Wethouder Marco Pastors, wethouder Ruimtelijke Ordening, Strategisch Volkshuisvestingsbeleid en Grondbeleid van Leefbaar Rotterdam en de 'zingende politicus' Arie van der Krogt die uiteraard het bekende 'Lied over Hoogvliet' ten gehore bracht. Van der Krogt is werkzaam bij publieke en voorlichtende zaken in de gemeente Rotterdam.

Hoogvliet vanuit de nostalgie naar modernisatie
Door diverse sprekers werd over de totstandkoming van het boek gememoreerd maar natuurlijk ook over de ontwikkelingen die Hoogvliet heeft doorgemaakt, met in het bijzonder de periode dat Elemans aan het bewind was. Een pikant detail in het verhaal van Pastors was dat hij het Hoogvliets model als Rotterdamse 'vinding' aan Amsterdam heeft voorgelegd. Fronsende wenkbrauwen van Elemans deden vermoeden dat hij daar bedenkelijke gevoelens over heeft, niet bekend is of dat de keuze van Amsterdam betreft of het feit dat Hoogvliet hier als Rotterdam werd 'verkocht'.
Partijgenoot en opvolger van Elemans, Kees van Pelt, die eveneens de presentatie opluisterde, blikte terug op de voorgeschiedenis en prees het werk van Elemans waar hij anno 2004 mee te maken heeft. Door de diverse sprekers werd uitgebreid terug geblikt op de door Elemans in gang gezette grote vernieuwing van Hoogvliet. De herstructurering kwam uitgebreid aan de orde en de ups en downs werden hierbij niet vergeten. De algemene tendens in de speeches was dat de stad mooi gaat worden maar dat ook de oude resten van Hoogvliet gekoesterd moeten worden. Elemans is nog steeds een Hoogvlieter die zijn woonplaats graag ziet als stad, want uit idealisme, het losmaken van Hoogvliet van Rotterdam, was ooit de reden voor de oprichting van zijn partij, het IBP. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan wethouder Marco Pastors die het met veel genoegen in ontvangst nam. Alle betrokkenen, echte Hoogvlieters die hun bijdrage in de vorm van ondermeer interviews hadden geleverd, werden in het zonnetje gezet.

Lied over Hoogvliet
Eerder deze middag had Arie van der Krogt zijn voor deze gelegenheid aangepaste lied over Hoogvliet gezongen, waarvan we u de boeiende tekst niet willen onthouden:

Ik schreef een tijd geleden een lied over Hoogvliet
Want ja de mensen horen toch het liefst een vrolijk lied
Maar achteraf doet het me allemaal toch veel verdriet
Dat ze het willen slopen… dat was mijn bedoeling niet.

Nee echt zo allejezus slecht was het nou ook weer niet
Niet elke flat in Westpunt was zo lek als een vergiet
De corporatie was wel arm maar lang nog niet failliet
Er was nog geld genoeg want Willem Scholten geeft krediet

Het wordt hier echt geen pretje als je die plannen ziet
Je moet duur gaan wonen in die Heerlijkheid Hoogvliet
En als je er naar school wilt moet je naar ... een Parasiet
En al die enge WIMBIES ..huuh.. in mijn tuin liever niet

Gaat er straks maar eens kijken in Hoogvliet.
Als je d'r komt je weet niet wat je ziet.
Je ziet er enkel maar een kaal gebied,
En wie krijgt er dan weer de Zwarte Piet?
Dat is mijn lied
Over Hoogvliet.

Na afloop van alle plechtigheden kregen de genodigden het boek dat ze meteen konden laten signeren door Hans Elemans. 'Het boek, dat te koop is bij Voskamp en Donner, is geen middel om me te verrijken' aldus Elemans, 'de gehele opbrengst zal in de vorm een van kunstwerk in onze stad worden gegoten zodat we er allemaal wat aan hebben.' Elemans doelde hierbij op het kunstzinnige lichtplan dat hij jaren geleden opstartte. Het boek is zeer zeker de moeite waard, het is een uniek document over het vernieuwende Hoogvliet, maar ook tevens een uit het leven gegrepen kleinood dat een goede weerspiegeling geeft van wat de Hoogvlieter boeit.


<<< terug naar voorpagina